Banner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ลิ้งค์ผู้สนับสนุน

10/10/54

สอนโฟโต้ชอป : การทำภาพโมเสก photoshop

เทคนิคการสร้างภาพโมเสก

clip_image001

การทำภาพโมเสก002

ขั้นตอนที่1.
เปิดไฟล์รูปภาพที่เราจะนำมาทำ Effects ขึ้นมา 2 ภาพ ดังตัวอย่างโดยภาพใดภาพหนึ่งกำหนดให้เล็กลง
โดยการกำหนดขนาดมาที่ Image ---> Image size ( Width = 100 , Height = 137)ให้ได้ดังตัวอย่าง

การทำภาพโมเสก003

clip_image001[1]

ขั้นตอนที่2.
จากนั้นให้เลือกภาพที่เราทำให้มีขนาดเล็ก แล้วทำการเปลี่ยน Mode โดยมาที่
Image ---> Mode --> Grayscale ( ภาพจะกลายเป็นภาพขาวดำ) จากนั้นให้ทำการสร้างเส้น Selection
โดยมาที่ Select ---> All จะเกิดเส้น Selction ขึ้นมาแล้วให้ทำการ Define Pattern 

clip_image004

ขั้นตอนที่3.
เสร็จแล้วให้เลือกภาพที่2. (ภาพที่ไม่ได้ลดขนาด) แล้วให้ตรวจสอบดูว่าภาพนั้นเป็น background หรือไม่
ถ้าไม่เป็นให้ทำการรวมภาพเข้ากับ Background โดยคลิ๊กที่ภาพแล้วกด Ctrl+E หรือคลิ๊กปุ่มสามเหลี่ยมมุม
สุดของ Layer แล้วมาที่ Merge Layer ภาพก็จะรวมกับ Background จากนั้นมาที่ Channels
แล้วคลิ๊กปุ่มสามเหลี่ยมมุมสุด แล้วมาที่ Split Channels ผลออกมาภาพแยกออกเป็นสามภาพด้วยกัน
จะมีภาพ R = Red , G = Green , B = Blue ดังตัวอย่าง.

clip_image005

clip_image006

clip_image007

R = Red

G =Green

B = Blue

ขั้นตอนที่4.
จากนั้นให้ทำการให้เลือกภาพ R แล้วมาที่ Image ---> Mode ---> Bitmap โดยให้ปรับค่า
Output = 288 (ถ้าค่า Input ไม่ถึง 200 ให้เลือก Output = 288 แต่ถ้าค่า Input เกิน 200
ให้เอา 4 มา x เช่น ค่า Input = 300 ก็เป็น 300 x 4 ก็ได้ค่า Output = 1200 pixels/cm
ดังภาพตัวอย่าง. แล้วทำภาพ G และ B ต่อไปเหมือนภาพ R จะได้ดังตัวอย่างคือภาพ. R
(จะทำเหมือนกันทั้งสามภาพ )

clip_image008

การทำภาพโมเสก009

ขั้นตอนที่5.
เมื่อทำ Effects ได้ทั้งสามภาพแล้วให้ทำการเปลี่ยน Mode ทั้งสามภาพโดยมาที่
Image ---> Mode ---> Grayscale แล้วปรับค่า Size Ratio = 1

ขั้นตอนที่6.
เมื่อเปลี่ยน Mode ทั้งสามภาพเสร็จแล้วคราวนี้ให้ทำการรวมภาพเป็นภาพเดียวโดยเลือกภาพ
R แล้วมาที่ Channels คลิ๊กที่ปุ่มสามเหลี่ยมที่มุมสุดแล้วมาที่ Merge ---> Channels
แล้วจะเห็นมากรอบโต้ตอบขึ้นมาแล้วให้เลือก Mode เป็น RGB Color และจะมี
Specify Channels ไม่ต้องทำกสนเปลี่ยนค่าใดแล้วคลิ๊ก OK ก็จะเห็นภาพรวมกันเป็นภาพเดียว
ก็จะได้ภาพสำเร็จดังภาพ. แล้วเมื่อทำการขยายภาพจะเห็นมีภาพที่1. อยู่ด้านในดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง

การทำภาพโมเสก002[1]

ภาพเมื่อนำมาขยายจะเห็นดังรูป

clip_image010

ตัวอย่างในการมาทำ Effects กับภาพอื่น.

clip_image001[2]

clip_image011

การทำภาพโมเสก013

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Well Come

Well Come My Blog Search Engine Optimization