Banner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ลิ้งค์ผู้สนับสนุน

6/10/54

สอนโฟโต้ชอป : การทำโลโก้ LOGO

เทคนิคการสร้างภาพประกอบโลโก้
clip_image001

ขั้นแรก
สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์ขนาดใดก็ได้

ขั้นตอนที่สอง
ให้สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมา แล้วก็ให้สร้างวงรีโดยใช้อุปกรณ์ Marquee Tool

ขั้นตอนที่สาม
ให้ใช้อุปกรณ์ Gradient Tool ไล่เฉดสีโดยเลือกสีให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่อุปกรณ์ จะมี Option ต่างๆ
ออกมาให้เลือกลักษณะการไล่เฉด Gradient = Spectrum จะได้ดังภาพ.
clip_image002

ขั้นตอนที่สี่
ให้ยกเลิก Selection โดยกดปุ่ม Ctrl+D หรือมาที่ Select --> Deselect แล้วมาที่
Filter --> Distort --> Twirl ปรับค่าต่างๆดังภาพ.

clip_image003

ขั้นตอนที่ห้า
เมื่อได้ลักษณะดังภาพแล้วให้สร้างลูกบอลสามมิติ..โดยให้สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาแล้วให้สร้างวงกลม
โดยใช้อุปกรณ์ Marquee Tool โดยในการสร้างนั้นให้กด Shift ค้างใว้เพื่อจะได้วงกลมที่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่หก
ให้เลือกสี Forground สีตามใจชอบ แล้ว Fill สีลงไปโดยมาที่ Edit --> Fill

ขั้นตอนที่เจ็ด
ให้มาที่ Filter --> Rander --> Lighting Effects ปรับค่าต่างๆดังภาพ.

clip_image004

ขั้นตอนที่แปด
ให้สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมา แล้วพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมา แล้วให้โหลด Selection ของตัวอักษรขึ้นมา แล้วเราก็
ดำเนินการสร้างตัวอักษรวาวแสงดังบทที่แล้วที่ธนาทำสอน..เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ดังภาพขอรับ.

clip_image001[1]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Well Come

Well Come My Blog Search Engine Optimization