Banner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ลิ้งค์ผู้สนับสนุน

12/9/54

สอนโฟโต้ชอป เทคนิคการทำวัตถุใน Photoshop

เทคนิคการทำวัตถุใน Photoshop
clip_image001

ขั้นตอนที่1.
ให้ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่หนึ่งไฟล์ขนาดใดก็ได้ตามที่เราต้องการ

ขั้นตอนที่2.
จากนั้นให้เราทำการวาดโครงร่างของวัตถุที่เราจะออกแบบลงในกระดาษดังตัวอย่างการออกแบบลูกธนู
นั้นเราต้องคิดถึงองค์ประกอบของลูกธนู ว่ามีอะไรบ้าง ดังนี้
1. ด้ามลูกธนูให้รู้ว่ารูปร่างเป็นอย่างไร ก็คือ มน แล้วให้ไปดู Effects ใน Photoshop ว่ามีอันไหน
จะสร้างให้ด้ามธนูมีความมนได้
2. ส่วนปลายแหลมของลูกธนูนั้นเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแหลมๆ ลองดูมา Effects ไหนเราจะมาทำเป็น
สามเหลี่ยมได้ จากนั้นนำเอาสามเหลี่ยมที่ได้มทำเป็นปลายและท้ายของธนู

ขั้นตอนที่3.
จากนั้นลองมาทำด้ามธนูก่อน เริ่มจากการสร้างเส้น Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้อุปกรณ์ clip_image002Lasso Tool ขึ้นมาแล้วทำการไล่เฉดลักษณะแนวตั้งโดยใช้อุปกรณ์ Gradient จากนั้นให้เลือก Option แบบ
clip_image003Orang, Yellow, Orange จากนั้นทำการไล่เฉดแนวตั้งก็จะได้ดังภาพ.

clip_image004

ขั้นตอนที่4.
จากนั้นทำการทำปลายลูกธนูโดยสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาโดยสร้างเส้น Selection รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้ว
ทำการไล่เฉดลักษณะเฉียงโดย Option จะเหมือนขั้นตอนที่3. แล้วให้ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยมาที่
Edit ---> Transfrom ---> Persspective จากนั้นให้ทำการปรับดังภาพ.

clip_image005

ขั้นตอนที่5.
จากนั้นให้สร้างความต่างสีให้กับรูปสามเหลี่ยมโดยทำการโหลด Selection แล้วทำการการเลื่อน Selection 
ลงมาเล็กน้อย จากนั้นให้เปลี่ยนสีโดยมาที่ Image ---> Adjust ---> Hue/saturation ให้ทำการปรับค่า Hueจากนั้นให้ทำการเลื่อนลงมาเรื่อยๆ โดยทำให้เกิดลักษณะแบบลายขึ้นมาดังตัวอย่าง

clip_image006

ขั้นตอนที่6.
จากนั้นทำการปรับแต่งด้านนอกของสามเหลี่ยมหลังจากทำลายขึ้นมาได้แล้วโดยสร้างเส้น Selection เป็นรูปขึ้นมาแล้วทำการตัดที่ละอันจนได้ดังตัวอย่าง.

clip_image007

ขั้นตอนที่7.
จากนั้นทำการสร้างอีกด้านหนึ่งให้เหมือนกัน โดยให้โหลด Selection ขึ้นมา ( Select ---> Loadselection )จากนั้นทำการ Copy ( Edit ---> Copy ) แล้วทำการ Paste ( Edit ---> Paste ) ก็จะได้ Layer ใหม่ขึ้นมา
แล้วให้การทำงานมาที่ Layer ใหม่ให้ทำการสลับข้างโดยมาที่ Edit ---> Transfrom ---> Flip  Horizontal
เพื่อทำการสลับด้าน จากนั้นให้ทำการโหลด Selection ขึ้นมาแล้วทำการ Inverse Selection
( Select ---> Inverse ) แล้วกลับการทำงานมาที่ Layer ที่ทำการ Copy เมื่อกี้แล้วทำการกด Delete แล้วทำการDelete Layer ใหม่เสียก็จะได้ดังภาพ.

clip_image008

ขั้นตอนที่8.
จากนั้นทำการหมุน 90 องศา โดยมาที่ Edit ---> Transfrom ---> 90 ?CW แล้วทำการนำมาต่อกับด้ามธนู
จากนั้นให้ดูว่าใหญ่กว่าด้ามหรือไม่โดยการแก้ไขให้ทำการหดภาพโดยมาที่ Edit ---> Tarnsfrom ---> Scall
แล้วทำการการ Copy ใว้แล้วเลื่อนใว้ด้านท้ายก็จะได้ดังภาพ.

clip_image009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Well Come

Well Come My Blog Search Engine Optimization