Banner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ลิ้งค์ผู้สนับสนุน

8/9/54

พื้นฐานโฟโต้ชอบ: กำหนดโทนสีของภาพด้วย Hue/Saturation...

พื้นฐานโฟโต้ชอบ: กำหนดโทนสีของภาพด้วย Hue/Saturation...

พื้นฐานโฟโต้ชอบ01

คำสั่ง Hue/Saturation.. จะช่วยกำหนดโทนสีให้กับภาพต้นฉบับ เช่น ต้องการให้ภาพมีโทนเป็นสีฟ้า เป็นสีชมพู หรือส้ม ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก แต่สามารถสร้างงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ...

เริ่มต้นด้วยการเปิดไฟล์รูปภาพต้นฉบับ ด้วยคำสั่ง File เลือก Open

พื้นฐานโฟโต้ชอบ02

จากนั้นให้ไปเลือกคำสั่ง Image เลือก Adjustments และเลือก Hue/Saturation... ก็จะได้หน้าต่าง Hue/Saturation ปรากฎขึ้นมาดังภาพ

พื้นฐานโฟโต้ชอบ03

ให้เราคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Colorize หลังจากนั้นก็กำหนดค่าต่างๆ โดยใช้เมาส์ลากตัวชี้ตำแหน่ง หรือจะ กรอก ตัวเลข ลงไปในช่องด้านข้างก็ได้ครับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พื้นฐานโฟโต้ชอบ04

จุดที่1 Hue: เป็นการกำหนดโทนสีว่าต้องการให้ภาพออกมาเป็นโทนสีอะไร ตัวอย่างกำหนดค่าเป็น 210 จุดที่ 2 Saturation: เป็นการกำหนดค่าความเข้มจางของโทนสี ตัวอย่างกำหนดเป็น 35 จุดที่ 3 Lightness: กำหนดค่าความสว่าง/มืด ของภาพ ตัวอย่างกำหนดเป็น +15 (ค่าต่างๆ เหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ) 4. หลังจากำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK เราก็จะได้ภาพที่มีโทนสีตามที่เราต้องการ

พื้นฐานโฟโต้ชอบ05

(หากกำหนดตามตัวอย่างข้างต้นจะได้ภาพที่มีโทนสีฟ้า) ตัวอย่างการกำหนดค่าต่างๆ และผลลัพธ์ที่ได้ ตัวอย่างที่1 การกำหนดภาพให้มีโทนสีแดงอ่อนๆ เมื่อใช้คำสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation... แล้วให้กำหนดค่าดังภาพด้านล่าง

พื้นฐานโฟโต้ชอบ06

เราก็จะได้ภาพที่มีโทนสีแดงอ่อนๆ

พื้นฐานโฟโต้ชอบ07

ตัวอย่างที่ 2 การกำหนดภาพให้มีโทนสีส้ม เมื่อใช้คำสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation... แล้วให้กำหนดค่าดังภาพด้านล่าง

พื้นฐานโฟโต้ชอบ08

เราก็จะได้ภาพที่มีโทนสีส้มดังใจ

พื้นฐานโฟโต้ชอบ09

ตัวอย่างที่3 การกำหนดภาพให้มีโทนสีม่วง เมื่อใช้คำสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation... แล้ว ให้กำหนดค่าดังภาพด้านล่าง

พื้นฐานโฟโต้ชอบ10

เราก็จะได้ภาพที่มีโทนสีม่วงแล้ว

พื้นฐานโฟโต้ชอบ11

นอกจากนี้เรายังสามารถประยุกต์คำสั่งนี้โดยการทำ Selection เฉพาะบางจุดของภาพแล้วค่อยใช้คำสั่ง Hue/Saturation.. เราก็จะได้ภาพที่มีโทนสีหลายๆ สี อยู่ในภาพเดียวกัน ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

พื้นฐานโฟโต้ชอบ13

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Well Come

Well Come My Blog Search Engine Optimization